الاخبار و فعالیت

بازتاب اهمیت نمایشگاە کشاورزی و صنایع غذایی در رسانەهای ایرانی و عربی
 21/06/2022

بازتاب اهمیت نمایشگاە کشاورزی و صنایع غذایی در رسانەهای ایرانی و عربی

مدیر عامل شرکت اطلس الاصیل و مدیر عامل شرکت دیکوپاژ از برگزاری نمایشگاە بین المللی ساختمان و دکوراسیون مدرن خبر دادند
 27/03/2022

مدیر عامل شرکت اطلس الاصیل و مدیر عامل شرکت دیکوپاژ از برگزاری نمایشگاە بین المللی ساختمان و دکوراسیون مدرن خبر دادند

تیم نمایشگاە بین المللی سلیمانیە با هلدینگ شرکتهای ئیشگم دیدار کرد
 17/03/2022

تیم نمایشگاە بین المللی سلیمانیە با هلدینگ شرکتهای ئیشگم دیدار کرد

حسن رحیم احمد مدیر نمایشگاە بین المللی سلیمانیە، با کنسول بازرگانی مصر دیدار کرد.
 02/03/2022

حسن رحیم احمد مدیر نمایشگاە بین المللی سلیمانیە، با کنسول بازرگانی مصر دیدار کرد.

به زودی

چند رسانه ای

الاعلام